Hugelkultur

Hugelkultur består i den korte version i at man smider jord på nogle træstammer indtil der opnås et passende højbed.

Det har flere effekter.

For det først fungerer træmaterialet som vand reservoir, idet stammerne opsamler smeltevand og regn fra vinterpeioden. De holder på vandet henover sommeren så man slipper for vanding.

For det andet frigøres nyttige svampe under forrådnelsesprocesserne. De hjælper på planternes optag af næringstoffer og skaber et gunstigt gromiljø.

Endelig øges temperaturen som følge af mikroorganismernes omsætning af træmaterialet. Det betyder en tidligere høst end ellers og et større udbytte.

Jeg praktiserer Hugelkultur i mindre skala og i en “metro model”, nemlig ikke over jorden, men under. Her et par eksempler:

 

Jordbær bed på brænde

Startede med at grave to render af ca. 6 meters længde og tilsammen 1 meters bredde. Kun den ene rende er synlig på billedet, men begge er omkring 1/2 meter dybe. De tykkeste stammer lægges nederst, mens der fyldes op med grene og kviste øverst.

image

Dernæst følger jordpåkastelsen indtil en plan overflade opstår.

image

Der lægges nu et yderligere lag grene inden der opfyldes med det øverste jordlag i højbedet. Derpå plantes jordbær.

image

 

Frugtbuske på stave:

Jeg praktiserer to metoder til henholdsvis bestående buske og så til nye frugtbuske.

-Bestående frugtbuske:

Omkring plantens rodnet bankes grene og små stammer ned i jorden. Der benyttes pæleformede stumper træ af ca. 30-40 cm længde. De hamres skråt ned med retning mod buskens midtpunkt. I tilfælde jorden er for hård benyttes en drænspade som hjælp til at pælenes placering. Der går ca. 6 pæle pr. plante.

image

 

-Nye frugtbuske:

Der graves et ca. 80-100 cm dybt hul med en diameter svarende til et for busken normalt udplantningshul.

image image

I bunden placeres en træstamme med en højde svarende til ca. det halve af hullets dybde. Der suppleres med mindre grenstumper, ligesom der opfyldes muld og vandes efter forinden busken plantes ud.